Firmy (nalezeno 40 firem)

2 THETA ASE, s.r.o.

Firma Ing. Václav Helán – 2 THETA zahájila svou činnost v roce 1990. V...

AGROLAB spol. s r.o.

Chemická laboratoř provádějící rozbory: - Půd pro jarní přihnojován...

AHV ekologický servis, s.r.o.

AHV ekologický servis s.r.o. Jsme firma zabývající se likvidací nebezp...

Alchimica s.r.o.

Firma dovážející a vyvážející průmyslové chemikálie, laboratorní chemi...

Ascoprot Biotech, s.r.o.

Biotechnologická spin-off firma zabývající se podporou biochemického a...

ASIPO s.r.o.

Zakázkový výzkum a vývoj, zušlechťované foliové a papírové materiály, ...

AV EKO-COLOR s.r.o.

Společnost AV EKO-COLOR s.r.o. byla založena v r.1997, ale činnost zač...

Božena Pokladníková

Zásilkový prodej ekologické drogerie od českých výrobců , výrobky jsou...

Cayman Pharma s.r.o.

Společnost Cayman Pharma s.r.o., vyrábí aktivní farmaceutické substanc...

Contipro a. s.

Zabýváme se výrobou surovin pro farmaceutický a kosmetický průmysl. Dá...

Dataekol

Hlavní náplní sdružení Dataekol je poradenství a školení v oblasti eko...

DDD servis - BÁRTL s.r.o.

Provádíme dezinfekční a deratizační práce. Likvidujeme potkany, myši d...

Enantis, s.r.o.

Enantis je biotechnologická společnost nabízející zakázkový výzkum v p...

FOR LIFE, spol. s r. o.

Výroba a prodej kosmetiky pro profesionální i domácí použití

Fryauf Filmix, s.r.o.

Nabízíme kalolisy Andritz, perlové mlýny, disolvery a speciální míchad...

HiChem, spol. s r.o.

Chemikálie. Výroba chemikálií vyšší čistoty (pro laboratorní a speciál...

Ing. Michal Sova

hlavní náplní Dataekol je poradenství a školení v oblasti ekologie a ...

Katchem spol. s r.o.

Katchem spol. s r.o. se zabývá výzkumem , vývojem a přípravou speciál...

Katchem, spol. s r.o.

Zabýváme se především boranovou chemií, výzkumem a vývojem přípravků p...

KORCHEM s.r.o.

Vývoj, výroba ekologicky šetrných průmyslových chemikálií a antikorozn...

LGC STANDARDS sp. z o.o., organizační složka

LGC Standards nabízí laboratořím certifikované referenční materiály pr...

MemBrain s.r.o.

MemBrain s.r.o. je výzkumná, inženýrsko-technologická společnost, kter...

NAFIGATE Corporation, a.s.

NAFIGATE Corporation, a.s. přináší na globální trh projekty zaměřené n...

O.K.SERVIS BioPro, s.r.o.

Poskytujeme komplexní řešení ve třech základních sférách činnosti a to...

Oldřich Tokar, IONTOSORB

Výzkum, výroba a prodej speciálních sorbentů pro chromatografii v obla...

Orgachem, s.r.o.

Zakázkova výroba organických látek v mg-kg množství včetně značených A...

PLIVA - Lachema a.s.

Výzkum, vývoj a výroba generických léčiv a farmaceutických a substanc...

QH SERVIS, spol. s r.o.

výroba ,servis a prodej zařízení pro odběr vzorků odpadních vod,monito...

Ratiochem, s.r.o.

Výzkum a vývoj v oblasti chemické a farmaceutické syntézy. Nabídka slu...

Scotta s.r.o.

Zakázková syntéza malých organických molekul (např. chráněných aminoky...

Severočeské ekonomické a vzdělávací sdružení

Společnost se od roku 1990 zabývá zakládáním a prodejem společností a ...

SIGMA - ALDRICH, spol. s r.o.

Přímá pobočka mezinárodní společnosti zodpovědná za dodávky v České re...

Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Mezi nejvýznamnější současné aktivity ústavu patří: •výzkumné a vývoj...

ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR, v.v.i.

Úkolem Ústavu makromolekulární chemie je základní, orientovaný a aplik...

Ústav paliv a maziv, a.s.

Kontrolní a vývojové laboratoře kapalných paliv, maziv, nemrznoucích a...

Vít Špirek

poradenství osobní, návrat zdraví, krásy, projekt gilgamesh126 na prod...

Vún - Aquaholding, s.r.o.

Výzkumný ústav kosmické kompozitní nanotechnologie, biotechnologie, mi...

Výzkumný ústav potravinářský Praha,v. v. i.

http://www.vupp.cz/czvupp/sluzby.htm výzkum potravin

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s., nabízí spolupráci v oblasti výzku...

Ing. Jan Novák, CSc. - DETA

Výzkumný ústav spotřební chemie

Produkty (nalezeno 39 produktů)

Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Služby chemické laboratoře

Služby chemické laboratoře

Chemická laboratoř provádějící rozbory půd pro jarní přihnojování, půdní dusík, rozbory rostlinného materiálu, krmiv a kmrných směsí vč. výživářského hodnocení. Předností laboratoře je rychlost rozborů a přijatelná cena.

 • Cena: příznivé ceny, možné množstevní slevy
 • Lokalita: Troubsko
Pevné křemičitany

Pevné křemičitany

Koncentrace roztoků vodních skel komerčně prodávaných je determinována maximální rozumnou viskositou vhodnou pro manipulaci. Když se roztoky s vyšším modulem odpařují, viskozita se zvyšuje k bodu, kde se vytvoří pevný roztok nebo dojde ke krystalizaci.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř
Logo společnosti

Dovoz a vývoz chemických sloučenin

Naše společnost dodává chemické sloučeniny pro výrobu, vývoj a výzkum. Sortiment firmy je velmi široký od některých základnich chemických surovin, přes potravinářské a krmivářské přísady po organické intermediáty, čisté a speciální chemikálie dle požadavků zákazníků.

 • Lokalita: Roztoky
Refraktometry

Refraktometry

Klinické refraktometry naleznou využití v nemocnicích, veterinárních klinikách, krevních bankách a v mnoha dalších zdravotnických zařízeních.

 • Lokalita: Český Těšín
Osmometr

Osmometr

Automatický, mikroprocesorem řízený, moderní přístroj s digitálním zobrazováním osmolality. Jednoduchým přepnutím lze naměřené hodnoty zobrazovat v mOsm/kg H2O nebo ve °C (teplota tuhnutí).

 • Lokalita: Český Těšín
Plamenové fotometry Jenway PFP7 a PFP7/C

Plamenové fotometry Jenway PFP7 a PFP7/C

Jsou plamenné fotometry pro průmyslové a klinické aplikace.

 • Lokalita: Český Těšín
Izotachoforéza, kapilární elektroforéza EA 202 A

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza EA 202 A

EA 202 A je plně automatizovaný analyzátor. Základem je dvojkolonová separační jednotka s bezkontaktními vodivostními detektory, UV detektorem a dávkovací smyčkou pro vzorek.

 • Lokalita: Český Těšín
Analyzátory stopových prvků

Analyzátory stopových prvků

Stanovení stopových i vyšších koncentrací těžkých kovů v různých vzorcích. Stanovení halogenidů a dalších aniontů (ClO2- a BrO3-) , kyselin, zásad, vitamínu C, komplexotvorných látek, celkového dusíku převedeného na amoniak, rozpuštěného kyslíku.

 • Lokalita: Český Těšín
Logo společnosti

Výroba chemikálií

Nabízíme distribuci chemikálií z vlastní produkce i o od jiných výrobců z tuzemska i zahraničí, vč. technických chemikálií, výrobu chemických specialit dle požadavků zákazníků, zásobování pracovišť chemikáliemi dle dohodnutých časových harmonogramů, konzultace v různých oblastech chemie.

 • Lokalita: Praha 4
Sběrný dvůr

Sběrný dvůr

Jde o službu v rámci problematiky odpadů z domácností. Pro občany máme připraveny kontejnery a nádoby dle třídění odpadů. Samozřejmostí je zajištěn zpětný odběr elektroodpadu.

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves
Neutralizační a deemulgační stanice

Neutralizační a deemulgační stanice

Na provozu Vám nabídneme likvidaci alkalických, kyselých, zaolejovaných vod a emulzí.

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves
Drtící linka

Drtící linka

Na provoze Drtící linky drtíme odpad, který jde po dopravníku z třídící linky. Zde Vám můžeme dále nabídnout drcení vyřazených šarží a výrobků nebo skartování dokumentů a dat s možností asistence a dozoru pověřené osoby. Protokol o provedení likvidace je samozřejmostí.

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves

Peletizace prachových materiálů

Peletizace prachových materiálů – vstup a výstup dle dohody.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř

Balení v oblasti silikátů

Zařízení Bates, plnění do pytlů ventilových, otevřených.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř

Zahušťování v oblasti silikátů

Třístupňová spádová odparka, odpařovací výkon 2700 kg vody/hodina. Provedení v nerezu.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř

Antikorozní pigmenty

Na bázi křemičitanu vápenatého a dalších jsou společností vyráběny dva základní netoxické antikorozní pigmenty.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř

Plamenové fotometry Jenway BWB-1 Performance Plus

Stanovení stopových koncentrací Na, K, Ca, Ba a Li současně, duální mód pro Na a K umožňuje použít metodu vnitřního standardu, dvou a vícebodová kalibrace, přístroj uchovává během měření kalibrační hodnoty.

 • Lokalita: Český Těšín
Likvidace nebezpečných a ostatních odpadů, recyklace, legislativa + výkup odpadů

Likvidace nebezpečných a ostatních odpadů, recyklace, legislativa + výkup odpadů

Možný výkup recyklovatelných odpadů (olejů, rozpouštědel, papíru, kovu, ol.akum., petrolej, toulen, atd.), skartace odpadů a dokumentů, včetně vyřazených výrobků. Demoliční a paličské práce, čištění kanalizace (krtkem) + kamerové protažení potrubí (záznam na CD ), myčky, jímky a odpadní vody. Zdravo...

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves
Tekuté křemičitany - vodní skla

Tekuté křemičitany - vodní skla

U rozpustných silikátů se nejedná o stechiometricky definované chemické sloučeniny, které mají daný chemický vzorec a molekulovou hmotnost. Jedná se o kombinace různých poměrů mezi oxidem alkalického kovu a oxidem křemíku.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř
Analyzátor kovových povlaků

Analyzátor kovových povlaků

Coulometrický analyzátor pro měření tloušťky kovových i oxidických povlaků, včetně vícevrstvých, na různých podkladech. Jednoduchá a poměrně rychlá metoda založená na postupném anodickém nebo katodickém rozpouštění vrstev.

 • Lokalita: Český Těšín
Kryometr

Kryometr

Přístroj pro zjišťování kvality surového mléka (např. jeho naředění vodou) na základě měření teploty tuhnutí a následné krystalizace. Naměřené hodnoty lze zobrazovat ve °C nebo v % H2O. V základní sestavě rovněž malá termická tiskárna, mikropipeta, kalibrační roztoky.

 • Lokalita: Český Těšín
Analyzátory halogenů a síry AOX/EOX

Analyzátory halogenů a síry AOX/EOX

Přístroj LTX-2000 byl vyvinut především pro stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX) podle DIN 38 409 H14 a ISO 9562. LTX-2000 pracuje na principu oxidační mikrocoulometrie, tj. spaluje organické halogenované látky v proudu kyslíku při teplotě okolo 1000 °C na halogenovodíky.

 • Lokalita: Český Těšín
Spektrofotometry Marcel Media

Spektrofotometry Marcel Media

Univerzální přístroj pro rutinní i komplikované analýzy, s mřížkovým monochromátorem, měřící ve spektrálním rozmezí 330 - 850 nm.

 • Lokalita: Český Těšín
Izotachoforéza, kapilární elektroforéza EA 202 M

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza EA 202 M

EA 202 M je určen v základní sestavě pro dvojkolonovou izotachoforézu, jeho modulární provedení však umožňuje vytvořit jednoduše sestavu pro kapilární elektroforézu s keramickým dávkovacím kohoutem.

 • Lokalita: Český Těšín
Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

Přípravu vzorků k analýze může velmi usnadnit použití mikrovlnné energie. Mikrovlnný ohřev dramaticky snižuje dobu rozkladu (z hodin na minuty, u nejobtížnějších vzorků z desítek hodin na desítky minut) a umožňuje dosahovat (hlavně v tlakových systémech) téměř dokonalého rozrušení původní matrice.

 • Lokalita: Český Těšín
Poradenství

Poradenství v oblasti nakládání s odpady

V rámci komplexní nabídky zakázky, nabízíme poradenství v oblasti nakládání s odpady a zajištění předpisů ADR v praxi dle platných zákonů a směrnic. Proškolení pracovníci tak mohou nabídnout přímo v terénu konzultaci zajištění samotného nakládání s odpadem.

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves
Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek

Zařízení na dekontaminaci inkontinenčních pomůcek

Na provozu nabízíme úpravu odpadů z důvodu prevence infekce (inkontinenční pleny, podložky, kalhotky a buničina), katalogové číslo 18 01 03 / N. Především ze zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče.

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves
Recyklace odpadních rozpouštědel a vosků

Recyklace odpadních rozpouštědel a vosků

Na tomto provozu Vám nabízíme recyklaci halogenovaných a nehalogenovaných rozpouštědel do max. bodu varu 250°C popř. vyčištění vosku od mechanických nečistot. Naše zařízení je schopno vyčistit celou škálu kapalných organických látek od olejů, barev, lepidel, laků a pigmentů.

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves
Autodoprava

Autodoprava

Vlastníme autodopravu, která se skládá z různých typů vozidel a kontejnerů.

 • Lokalita: Praha 22, Uhříněves

Skladování v oblasti silikátů

Zastřešená plocha.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř

Reaktory

Duplik reaktory, smaltované o objemu 3 , 6 a 16 m3 míchadla kotvová.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř

Sušení v oblasti silikátů

Rozprachová sušárna Anhydro, kapacita 450 litrů odpařené vody/hodina. Provedení v nerezu, počet dva kusy.

 • Lokalita: Ústí nad Labem-Neštěmice, Mojžíř

PH-metry, konduktometry

PH-metry různých kategorií - pH testry, přenosné a stolní pH metry, iontometry - přenosné i stolní iontometry, oximetry - přenosné i stolní oximetry, elektrody – iontové, selektivní, stříbrné, pH, referentní, platinové,redox,konduktometrické, polarografické.

 • Lokalita: Český Těšín

Spektrofotometry Marcel Mini

Malý, lehký, snadno přenosný spektrofotometr s rozsahem vlnových délek 380 - 800 nm s diodovým polem. Umožňuje měření ve standartních kyvetách s optickou drahou 1-5 cm (včetně měření kinetiky jednoduchých reakcí), skenování spektra ve zvoleném rozsahu vlnových délek.

 • Lokalita: Český Těšín