Zpracování dokumentace požární ochrany

Vytváříme dokumentaci určenou zákonem 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a další dokumentaci určenou pro splnění opatření vyplývajících z různých posouzení nebo činností.

Přejít na web dodavatele
 • Lokalita: Praha 16, Radotín

Další produkty dodavatele

Hasicí přístroje , požární hydranty a hadice

Hasicí přístroje , požární hydranty a hadice

Prodej a servis hasicích přístrojů, včetně ročních kontrol a tlakových zkoušek Prodej požárních hydrantů , jejich vybevení a revize. Pracujeme rychle, levně a spolehlivě. Kontaktujte nás na tel. čísle 776 385 265

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
hydrantový systém D 25

Hydranty - revize a údržba

Umístění hydrantového systému. Zařízení musí být volně přístupné a nepoškozené. Návody k obsluze. Ty musí být jasné a čitelné. Označení umístění hydrantu. Ten musí být zřetelně označen.

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
Servis hasicích přístrojů

Servis hasicích přístrojů

Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených touto vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
Pěnové hasicí přístroje

Pěnové hasicí přístroje

Jsou vhodné na hašení: Pevných hořlavých látek. Hasební pěna obsahuje vodu, eliminuje tedy i žhnutí. Voda je však pro hašení účinnější. Hořlavých kapalin nemísících se s vodou (benzín, motorová nafta, minerální oleje, tuky apod.)

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
Práškové hasicí přístroje

Práškové hasicí přístroje

Hasicí přístroj tohoto typu je zvláště vhodný tam, kde je požadován malý a skladný univerzální hasicí přístroj, umožňující rychlou a efektivní likvidaci případného zahoření. Jeho ergonomicky tvarovaný ventil umožňuje snadné a bezpečné uchopení a ovládání s bezpečnou manipulací.

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
Detektor kouře

Hlásiče požáru

Autonomní "hlásič požáru" je jednoduché zařízení, které obsahuje v jedné krabičce všechny komponenty potřebné pro spolehlivou detekci kouře a vyvolání poplachu (zvukovým signálem). Ačkoliv jejich užívání není v českých domácnostech na rozdíl od zemí západní Evropy ještě příliš rozšířeno.

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
Profesní komora požární ochrany

Roční kontroly PHP a hydrantů

Požárně bezpečnostního zařízení se provádí v rozsahu a způsobem stanoveným právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací jeho výrobce nejméně jedenkrát za rok.

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
Sněhové hasicí přístroje

Sněhové hasicí přístroje

Tento hasicí přístroj nachází uplatnění v oblasti průmyslu, je vhodný pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Je ideální zejména pro hašení zařízení pod napětím a v oblastech, kde by na požářišti neměly zůstat zbytky hasební látky.

 • Lokalita: Praha 16, Radotín
Vodní hasicí přístroje

Vodní hasicí přístroje

Přenosný hasicí přístroj vodní pod stálým tlakem. Je určen k hašení požáru v počáteční fázi, vhodné v papírenském a dřevařském průmyslu, skladech tekutých hořlavých látek apod.

 • Lokalita: Praha 16, Radotín

Kontakt

PRHAS s.r.o.

Adresa
Solná 765/27, 153 00 Praha 16, Radotín
E-mail
email
Web
http://www.hasicipristroje-praha.cz
Telefon
+420776385265

velká mapa

Kontaktní formulář