ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Jsme firma provádějící generální dodávky vodohospodářských a pozemních staveb. Hlavním předmětem činnosti firmy jsou dodávky investičních celků čistíren odpadních vod a úpraven vod a provozování vodovodů, kanalizací a ČOV pro veřejnou potřebu.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Kontakt

Adresa
Vídeňská 206/108, 619 00 Brno-jih, Přízřenice
Web
http://www.arko-brno.cz