Věžní hodiny

Pro zprovoznění chodu věžních hodin moderním přesným a spolehlivým způsobem Vám dodáme centrální hodinový motorový pohon pro 2/3/4 hodinové číselníky. Samomazné převody mají vlastní kontrolu pohybu ručiček a motor s dostatečným výkonem. Centrální motorový převod je propojen klouby a táhly s mechanickými ručičkovými strojky u číselníků. Nabízíme Vám také možnost opatřit každý hodinový číselník samostatným hodinovým převodem s krokovým motorem, v tomto případě odpadá rozvod táhly ve věži. Hřídele jsou vyráběny z nerezové oceli a zbývající díly galvanicky pokoveny. Hodinové motorové pohony jsou napájeny 230 V nebo 24 V s krytím proti povětrnostním vlivům IP 55. Přesný chod zajišťuje hodinová řídicí jednotka s rádiovým přijímačem časového normálu DCF 77,5 kHz nebo satelitním přijímačem GPS s časovou odchylkou 0 vteřin za rok. V případě přerušení dodávky elektrické energie a zastavení hodin se po obnovení dodávky proudu na hodinách nastaví automaticky aktuální přesný čas. Automatické přestavení hodin na letní čas a zpět je samozřejmostí.

Přejít na web dodavatele
 • Lokalita: Brodek u Přerova

Fotogalerie

Další produkty dodavatele

BOROKO technické vybavení zvonů

Zvony, technické vybavení zvonů

Každý zvon potřebuje ke své funkci technické vybavení, které ho učiní použitelným ke zvonění. Parametry technického vybavení musí vždy odpovídat parametrům zvonu, na který se instaluje. Jedině kvalitní, bezpečné a správně nainstalované technické vybavení zvonu zajistí jeho bezproblémový provoz a dlo...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Elektromagnetické kladivo odbíjení času a ocelolitinový hodinový gong - kostel Narození Panny Marie, Tršice

Hodinové odbíjení času

Akustické odbíjení hodinového času na cimbály gongy nebo zvony je zprostředkováno řídicí elektronickou jednotkou věžních hodin a realizováno elektromagnetickými kladivy, kterým je možné nastavit sílu a časový interval úderu bití. Uchycení elektromagnetických kladiv provádíme buď z vnitřní strany gon...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Výměna stropních trámů pod zdviženou zvonovou stolicí - kostel sv. Jana Nepomuckého, Křenovice u Kojetína

Posouzení věží, stropů a zvonic

Stavba kostela je odnepaměti duchovní záležitostí a v zásadě splňuje duchovní atributy života věřících. Nedílnou součástí kostela je věž, v ojedinělých případech stojící samostatně vedle kostela. Ve věži je již tradičně umístěna celá soustava zvonového souboru, i proto musí mít věž větší výšku. Vypr...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Nástavba zvonové stolice ve věži kostela sv. Jakuba, staršího v Jílovicích

Nástavby zvonových stolic

Vypracujeme návrhy rozšíření, nástaveb a potřebných úprav a změn pozic ve zvonových stolicích a zvonových komorách včetně statického posouzení pro požadovaný záměr doplnění nebo rozšíření Vašeho stávajícího zvonového souboru dalším zvonem nebo více zvony. V případě potřeby provedeme změny pozic zavě...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Ocelová kombinovaná stolice v římskokatolickém kostele ve Ferčekovcích

Ocelové zvonové konstrukce

Vypracujeme Vám optimální řešení pro každou zvonovou sestavu a stavbu individuálně. Při řešení návrhu a výroby zvonové konstrukce klademe důraz na účinky vodorovných, dynamických a harmonicky proměnných sil vznikajících při zvonění. Pro umístění zvonu nebo zvonových soustav do věží a zvonic v klimat...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Chrám sv. Michala v Olomouci 2009 - zvon sv. Maria, ladění c1, hmotnost 2500 kg, montáž při svěcení během mše svaté

Montáže při svěcení zvonů

Při pořízení nového zvonu či zvonů zařídíme a provedeme jejich montáž v den slavnosti svěcení zvonů. Při tomto obřadu světící biskup nebo pověřený duchovní zvony požehná. Po vysvěcení, žehnání zvonů se zvony zavěsí na hák autojeřábu a vyzdvihnou do věže. Pro všechny přítomné je vyzdvižení zvonů a je...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Klasická dubová zvonová stolice pro tři zvony a umíráček

Dřevěné zvonové stolice

Zvonové stolice a konstrukce vyrábíme na základě dané velikosti a hmotnosti zvonu nebo zvonové sestavy o více zvonech s ohledem na dispozice a stav věže. Vypracujeme Vám optimální řešení pro každou zvonovou sestavu a stavbu individuálně. Při řešení návrhu a výroby zvonové stolice a konstrukce kladem...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
BOROKO Ruční a elektrické pohony zvonů

Ruční a elektrické pohony zvonů

Na Vaše stávající i na nové zvony a zvonky, nezávisle na jejich hmotnosti, nainstalujeme ruční zvonění a elektrické pohony zvonů s lineárními motory, imitujícími velmi věrně klasické ruční zvonění. V případě potřeby opravíme Vaše stávající systémy elektrického zvonění, pokud to jejich konstrukce, ty...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
BOROKO Závěsy zvonů

Závěsy zvonů

Pro závěs zvonu se používá několik výrazů, z nichž nejpoužívanější jsou: dubová hlava, jařmo, jho, osa, nebo závěs. Do klasických kostelních zvonic a kapliček vyrábíme hlavy zvonů především z kvalitního dubového dřeva, případně v minimální míře z válcované oceli, kdy je nutné vložit mezi železný ...

 • Lokalita: Brodek u Přerova

Výměny zařízení na stávajících a historických zvonech

Provedeme Vám repasi, opravu případně výměnu vybavení novodobých a historických zvonů. Stávající opravitelná jařma Vám opravíme plombováním stejnorodým dřevem, nebo vyrobíme kopie stávajících. Vyměníme Vám a osadíme hřídele ložiskovými tělesy a naklápěcími ložisky, opravíme nebo vyrobíme kopie pro s...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Renovace hodinových číselníků, hodinových a minutových ručiček

Hodinové číselníky

Číselníky věžních hodin dotváří dominantu věže a objektu, na kterém jsou osazeny. Provedeme repasi hodinových číselníků, pokud to jejich stav dovoluje, nebo Vám dodáme nové, věrné kopie původních číselníků. Pro nové realizace Vám doporučíme určitý typ číselníků, vhodný materiál, typ písma a hodinový...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Zvonička s elektrickým pohonem a akustickým odbíjením času elektromagntickým kladivem

Montáže zvonů v kapličkách a zvonicích

Mezi neméně zajímavé patří opravy, údržba a výměna vybavení na stávajících zvonech včetně montáží nových zvonů v kapličkách a zvoničkách. Tyto realizace jsou specifické hlavně malým prostorem a zpravidla venkovním přístupem přes střechy po žebřících. Zhodnotíme Vám Vaše stávající vybavení zvonu, neb...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Statické schéma zvonové stolice

Posudky zvonových stolic

Na základě technických parametrů zvonů a jejich technického vybavení (zvonového sestavy) a daného dispozičního řešení věže Vám navrhneme novou zvonovou stolici, případně posoudíme a ověříme únosnost původní zvonové stolice. Při statickém posouzení zvonové stolice zohledňujeme účinky dynamických a vo...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Zrekonstruovaná zvonová stolice ve věži kostela sv. Bartoloměje - Frýdlant nad Ostravicí

Rekonstrukce zvonových stolic

Vaše stávající zvonové stolice zrekonstruujeme, opravíme, vyztužíme a dilatujeme od zdiva věže. Dřevěné zvonové stolice musí stát volně, bez spojení s okolními zdmi, protože každý kontakt s nosnou konstrukcí věže může vést k závažným stavebním škodám. V případě potřeby zmírnění přenosu účinků sil vz...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
Zvonkohra Brodek u Přerova - 22 zvonů o hmotnosti 1.349 kg

Zvonkohry

Vyrobíme Vám konstrukce a ovládání pro speciální bicí hudební nástroje – zvonkohry, vyrobené zvonařskou dílnou rodiny Dytrychovy. Dodáme Vám specificky řešené konstrukce pro uchycení zvonů s uložením elektromechanických bicích jednotek uvnitř zvonu tak, že neruší celkový estetický dojem. Zvonové hry...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
BOROKO Zvon s lineárním motorem

Pohony zvonů s lineárními motory

Výhodou nového pohonu zvonu s lineárním motorem je, že přenos hnací síly motoru na jařmo a zvon je bez zprostředkujícího převodu bezkontaktní a pracuje na principu magnetického polštáře. Tento princip je založen na odpuzování kovových předmětů pohybujících se v silovém magnetickém poli. Takto nastav...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
BOROKO Třmeny a upevňovací prvky

Třmeny a upevňovací prvky

Zvon je uchycený k dubové hlavě (jařmu) kovanými třmeny z ploché nebo čtvercové oceli, které jsou zajištěné na horní roznášecí ocelové desce nebo ocelových páscích maticemi. Zvony s technickou talířovou hlavou mají zahnuté kované třmeny tvaru L uchycené za odsazení hlavy zajištěné k hlavě zvonu tvar...

 • Lokalita: Brodek u Přerova
BOROKO Srdce zvonů, šarnýry

Srdce zvonů, šarnýry

Zvon se rozezvučuje dvěma způsoby, uvnitř srdcem nebo z vnější strany úderem kladiva. Nejvhodnější a nejrozšířenější je když srdce zvonu bije svojí nejmenší plochou pěsti do nejsilnějšího místa na ráně věnce zvonu v jeho největším výkyvu těsně předtím, než se zvon vrací z horní úvrati zpět. Velmi dů...

 • Lokalita: Brodek u Přerova

Pootočení a vyčistění zvonů

Pootočení zvonů: Pootočení zvonu je specifická záležitost, která musí mít přímou souvislost směřující k jeho ochraně. Pootočíme Vám zvony po proměření tloušťky rány věnce zvonu a zhodnocení jeho stavu a vybití. S pootočení zvonu zprovozněného elektrickým pohonem by se mělo začít uvažovat při vybi...

 • Lokalita: Brodek u Přerova

Kontakt

Rostislav Bouchal

Adresa
Štefanikova 263, 751 03 Brodek u Přerova
E-mail
email
Web
http://www.boroko.cz/
Telefon
+420602541121

velká mapa

Kontaktní formulář