Firmy (nalezeno 715 firem)

AQ-Service, s.r.o.

Adresa
Malešovice 105, 664 65 Malešovice
E-mail
email  
Web
http://www.aq-service.cz
Telefon
+420728887961 +420546211616

Provádíme biologická a naturová hodnocení vlivů záměrů dle ust. §§ 45i a 67 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, včetně přírodovědných průzkumů dotčených lokalit. Provozujeme znaleckou činnost v oboru vodní hospodářství, odvětví rybářství a rybníkářství, se specializací pro hydrobiolo...

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Adresa
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
E-mail
email  
Web
http://www.bioanalytika.cz
Telefon
+420469681495

Provádíme fyzikálně-chemické, chemické a mikrobiologické zkoušky vod pitných, ke koupání, povrchových, podzemních a odpadních včetně odběrů vzorků. Odběry vzorků a zkoušení zemin, kalů, sedimentů, pevných a kapalných odpadů. Dále zkoušky půdního vzduchu, atmogeochemický průzkum, odběry a měření emis...

Detekta s.r.o.

Adresa
Franzova 969, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany
E-mail
email  
Web
http://www.detekta.cz
Telefon
+420545214210, +420603468256

Laboratoř vznikla v roce 1994 na pozadí nové společenské poptávky - rychlé ekologizace českého průmyslu a již od počátku byla specializována na problematiku ochrany ovzduší. Od počátku se rozsah prací nabízených naší laboratoří, zahrnující autorizovaná měření emisí na všech zdrojích znečišťování ovz...

ENVIREX spol. s r.o. Chotěboř

Adresa
Průmyslová 1756, 583 01 Chotěboř
E-mail
email  
Web
http://www.envirex-chotebor.cz/
Telefon
+420569623175

Působíme v oblasti hydrogeologie, ekologie, nápravy ekologických škod (sanace), nakládání s odpady, úpravy vod, ekologického či průmyslového monitoringu. Pro drobné podnikatele působíme v oblastech kolaudace a následného sledování kvality vody pro restaurace, penziony, koupaliště, bazény a další pro...

Ing. Jaromír Pokoj

Adresa
Rumberk 59, 679 61 Deštná
E-mail
email  
Telefon
+420723637450

Nabízíme posuzování vlivů na životní prostředí - zpracování oznámení, dokumentace, posudků, specializovaných studií (autorizace MŽP) . Ekologické audity - pomoc při dodržování předpisů v oblasti životního prostředí. Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky - zpracování bezp. ...

INPEK spol. s r.o.

Adresa
V Holešovičkách 94, 182 00 Praha 8
E-mail
email  
Web
http://www.inpek.cz/
Telefon
+420266009393

Provozujeme zkušební, kalibrační a analytickou laboratoř. Nabízíme služby v oboru ekologie se zaměřením na kontrolu znečišťování ovzduší stacionárními zdroji. Provádíme autorizovaná měření emisí, měření pracovního prostředí a imisí, technická a garanční měření, stanovení vzorku v oboru analytické ch...

Monitoring, s.r.o.

Adresa
Novákových 439, 180 00 Praha 8
E-mail
email  
Web
http://www.moni.cz
Telefon
+420776011319

Rozbory pitné vody, odpadní vody, rozbory odpadů, rozbory sedimentů, rozbor a odběry bazénové vody, rozbor a odběry vody z whirpoolu. Rozbor odpadů, sedimentů, kompostů, ekotoxicita, stavební rozbory, metanol v alkoholu, rozbor kompostu, rozbor sedimentu.

4G consite s.r.o.

Poskytujeme komplexní služby v oblasti inženýrské geologie, geotechnik...

A - bazény Morava - Ekol

Výroba laminátových bazénů, plastových bazénů, čistíren odpadních vod,...

A H2O - RNDr. Ivana Ringsmuthová - Fröhlichová

KOMPLETNÍ EKOLOGICKÝ SERVIS pro firmy: prevence, řešení aktuálních eko...

A-Z EKOLOGIE s.r.o.

Společnost provádí kompletní ekologické poradenství: externí ekolog, o...

A1Q, s.r.o.

Specializujeme se na vytváření systémů managementu, včetně návrhů a vy...

ABESS, s.r.o.

čištění průmyslových odpadních vod, dodávky zařízení, inženýrské služb...

ABESS, s.r.o.

ABESS, s.r.o. je společnost s dlouholetými zkušenostmi a tradicí. Posk...

ABIAN s.r.o.

Čištění odpadních vod s obsahem tuku - nerezové mobilní lapáky tuků a ...

acon Anlagenbau, spol. s r.o.

Výroba čistíren odpadních vod od 4 až po 100.000 EO (obyvatel - uživat...

Adriana Rešlová

Nabídka zpracování biologického hodnocení, průzkumů a inventarizací, p...

AECOM CZ s.r.o.

Inženýrsko konzultační společnost nabízející komplexní služby v obla...

AGE s.r.o.

inženýrská geologie, hydrogeologie, geotechnické průzkumy, aplikovaný ...

AGM recykling, s.r.o.

Výkup, odvoz, recyklace a ekologické odstranění elektrošrotu, vyřazené...

AGRO-EKO, s.r.o.

•stavby, technologické dodávky a další služby v oblasti životního pros...

AGROPROJEKTA, spol. s r.o.

Zabezpečujeme: - činnost v oblasi posuzování vlivů staveb na ŽP - č...

AKM oil s.r.o.

Likvidace sběr výkup použitých minerálních olejů jejich čištění autodo...

AKU-SICHR s. r. o.

Prodej startovacích baterií VARTA a MIDAC, průmyslových (trakčních - m...

ALBA, spol. s r.o.

Mezi hlavní činnosti společnosti ALBA, spol. s r.o. patří výkup a zpr...

Alena Králová, Ing. - soukromá farma chovu koz Žalmanov

* Ekofarma s chovem plemenných koz v karlovarském kraji. * Tradiční­ v...

Alfa System, spol. s r.o.

Provádění sanací ekologických zátěží, dekontaminace a demontáže techno...

Alois Kouba

Fyzická osoba podnikající v oborech inženýrská geologie, hydrogeologie...

ALTEC International s.r.o.

Sídlo ve Zlínském kraji. Vyhledání zdroje vody přístrojem WADI, hydrog...

ALVEST MONT CZ s.r.o

1. Vypracování projektové dokumentace komunální ČOV, biologické ČOV. ...

AMALGEROL CZ s.r.o.

Společnost se zabývá prodejem biotechnologických přípravků do zeměděls...

Andrea Hlavičková

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, p...

ANECLAB s.r.o.

Laboratoř nabízí široký okruh analytických metod a s nimi spojených sl...

Antonín Rapant

Nabízíme svařovaní hliníku a litiny. Provádíme renovace strojních dílů...

AQ - test, spol. s r.o.

Poskytujeme konzultační služby v oblasti životního prostředí.

AQD-envitest, s.r.o.

geologie, hydrogeologie, posudky, studny, kvalita vody, sanace

AQUA - STYL spol. s r.o.

Dodávky investičních celků pro energetiku a teplárenství, dodávky a mo...

Aqua IMPEX spol. s r.o.

Výrobce zařízení pro ochranu životního prostředí - plastové nádrže, se...

AQUACLEAN, s.r.o.

Porady v oblasti chovu skotu, drůbeže a prasat pro snížení obsahu čpav...

AQUAPLAN

Nabízíme projekční práce v oblasti vodohospodářských a ekologických st...

AQUATEST a.s.

AQUATEST a.s - konzultační společnost v oblasti geologie, hydrogeologi...

ARCHITEKT ZAHRADNÍ - KOTAS MOJMÍR ING.

Obchodní společnost Agentura Projekční a poradenská kancelář Zprost...

Arnika - Program Ochrana přírody

Zabýváme se ochranou životního prostředí a ohrožených ekosystémů. Pořá...

Arnika - Program Ochrana přírody

Zabýváme se ochranou životního prostředí a ohrožených ekosystémů. Pořá...

Ascend, s.r.o.

Nabízíme strategické poradenství v oblasti životního prostředí, se zam...

ATE CR, a.s.

Průzkum a sanace znečištěných podzemních vod a zemin. Průzkum a sanac...

ATE CR, a.s.

inženýrskogeologický průzkum, geologické práce, hydrogeologický průzku...

ATEKO a.s.

ATEKO a.s. je inženýrská, výrobní a dodavatelská firma nabízející komp...

ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o.

Provádíme rozptylové a hlukové studie, odborné posudky, hodnocení zdra...

AUTO MARTINA, spol. s r.o.

Společnost specializující se na NAKLADANI S ODPADY a to nejen v oblast...

Produkty (nalezeno 702 produktů)

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
Studny vrtané i kopané

Studny vrtané i kopané

Realizace studní včetně potřebných posudků a vyřízení povolení. Rovněž zajišťujeme čištění a odkalování studní. Specializujeme se na čištění hlubokých studní od průměru výstroje 100 mm.

 • Lokalita: Kunín
 • Telefon: +420739521873
Vsaky srážkových a odpadních vod z ČOV

Vsaky srážkových a odpadních vod z ČOV

Hydrogeologické posudky a průzkumy pro vsaky srážkových a odpadních vod z ČOV, podklady pro povolení a projekty.

 • Lokalita: Kunín
 • Telefon: +420739521873
Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
Podmáčení pozemků a odvodňování staveb

Podmáčení pozemků a odvodňování staveb

Hydrogeologické posudky a průzkumy pro řešení podmáčení pozemků a odvodňování staveb. Provádíme zjištění důvodu podmáčení pozemků či staveb, navrhujeme nápravná opatření včetně zajištění projektové dokumentace.

 • Lokalita: Kunín
 • Telefon: +420739521873
Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
Znalecké posudky

Znalecké posudky

Provádíme oceňování, odhady, inženýrskou činnost, znalecké posudky potřebné pro daňové účely, kalkulace, rozpočty staveb, vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení. Poskytujeme vedení účetnictví, daňové evidence a daňové poradenství.

 • Lokalita: Tábor
 Kalkulace - rozpočty staveb

Kalkulace - rozpočty staveb

Při zpracování nabídkových kalkulací pro firmy nejen do výběrových řízení s každou stavební firmou konzultujeme jednotlivé položky kalkulace. Následně jsme účastníky při projednávání cen s obchodními partnery, kde fundovaně vysvětlíme jejich opodstatněnost a návaznost na podmínky a možnosti příslušn...

 • Lokalita: Tábor
Účetnictví poradenství

Účetnictví poradenství

Firma zajišťuje kompletní zpracováním účetní agendy pro klienty s jednoduchým i podvojným účetnictvím včetně zpracování kompletní mzdové agendy. Samozřejmostí je poskytování služby v plném souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s vedením těchto agend.

 • Lokalita: Tábor
Odborné posudky a rozptylové studie

Odborné posudky a rozptylové studie

Provádíme odborné posudky a rozptylové studie.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Brno-Maloměřice a Obřany
Ekologické audity

Ekologické audity

Podpora při dodržování předpisů v oblasti životního prostředí

 • Cena: dle nabídky
 • Lokalita: Deštná
makita

Elektrické nářadí

Nabízíme různé elektrické nářadí jako: - AKKU nářadí - brusky, leštičky - diamantové brusky a řezačky - elektrické šroubováky - frézy - hoblíky - nůžky na plech - opalovací pistole - pily - rázové utahováky - vrtací a bourací kladiva - vrtačky, míchadla - vysavače, lasery - elektrocen...

 • Lokalita: Havířov
rozbor

pitná voda

Provádíme úplné a krácené rozbory pitné vody podle vyhlášky 252/2004 Sb. U malých zdrojů vody (nedezinfikované zdroje do 5 m3 za den, studny u rodinných domů) jsou změkčeny limity pro organotrofní mikroby (počty kolonií při 22 a 36°C). Ostatní ukazatele jsou stejné, bez ohledu na velikost a char...

 • Lokalita: Praha-Libuš
Skladování

Skladování

Disponujeme skladovacími prostorami a můžeme Vám nabídnout skladování vašeho zboží nebo polotovarů pro výrobu.

 • Lokalita: Pardubice - Rosice
Ruční malovýroba

Ruční malovýroba

Máme zkušenosti s dokončovacími pracemi pro automobilový průmysl. Své kapacity můžeme nabídnout i výrobcům z jiných odvětví

 • Lokalita: Pardubice - Rosice
Určení metanolu

Určení metanolu

Stanovení přítomnosti metylalkoholu (metanolu) v alkoholu.

 • Lokalita: Praha 8
Rozbor bazénů

Rozbor bazénů

Rozbor bazénové vody v akreditované laboratoři. Provozujete bazén nebo whirpool? Podle Vyhlášky 238/2011 Sb. máte povinnost zajistit pravidelné vzorkování kvality vody v bazénu akreditovanou laboratoří.

 • Lokalita: Praha 8
Rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody

Rozbor pitné vody v akreditované laboratoři. Máte dům, chatu, či chalupu s vlastní studnou či pramenem? Pak vás jistě zajímá, zda je voda pitná, neobsahuje bakterie ze sousedova septiku, neobsahuje nebezpečné dusičnany. Pro vás je vhodný informativní rozsah rozboru.

 • Cena: Od 850 Kč včetně DPH
 • Lokalita: Praha 8
Destilovaná voda

Destilovaná voda

Destilovaná voda se používá pro technické účely k ředění kapalin v chladicí soustavě, kapalin v ostřikovačích, k plnění akumulátorů, napařovacích žehliček, zvlhčovačů vzduchu, ve fotochemickém procesu a v mnoha dalších oborech. Není vhodná pro lékařské a potravinářské účely.

 • Lokalita: 1 Boskovice
Jezírka a akvária

Jezírka a akvária

Výrobky s obsahem přírodních bakterií a enzymů lze využít při snaze udržet perfektní čistotu vody (rybníky, sádky, vodní nádrže, akvária)

 • Lokalita: Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

V rámci inženýrské činnosti zajišťujeme kompletní servis v rozsahu zajištění zpracování projektové dokumentace na stavební investice a rekonstrukce stávajících objektů včetně finančního ocenění projektu, vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení, realizaci stavby, případně zastupování staveb...

 • Lokalita: Tábor
Daňové poradenství

Daňové poradenství

Firma zajišťuje kompletní zpracováním účetní agendy pro klienty s jednoduchým i podvojným účetnictvím včetně zpracování kompletní mzdové agendy. Samozřejmostí je poskytování služby v plném souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s vedením těchto agend.

 • Lokalita: Tábor
Měření znečištění ovzduší

Měření znečištění ovzduší

Provádíme měření znečištění ovzduší.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Brno-Maloměřice a Obřany
Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky

Činnost v oblasti poradenství, jak nakládat s chemikáliemi.

 • Cena: dle nabídek
 • Lokalita: Deštná
Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí

Zjišťování vlivů na životní prostředí

 • Cena: dle nabídky
 • Lokalita: Deštná
čov

Úprava a čištění vod

Společnost EKOSYSTEM spol. s.r.o. se zabývá komplexním řešením problematiky vodního hospodářství. Nabízí řešení v oblasti úpravy pitných a procesních (technologických) vod a v oblasti čištění odpadních vod komunálních a průmyslových v rámci dodávek nových celků nebo rekonstrukcí stávajících objektů...

 • Lokalita: Praha 5
poradenská činnost v oblasti ochrany půdy a vody

poradenská činnost v oblasti ochrany půdy a vody

zpracování havarijních plánů, vybavení provozů havarijními soupravami, zpracování provozních a manipulačních řádů a provozních deníků vodohospodářských zařízení,zpracování žádostí o vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo do kanalizace,zpracování havarijních plánů pro nakládání s látkami šk...

 • Lokalita: Pardubice - Rosice
Balící služby

Balící služby

Pokud potřebujete kompletovat balící materiály, např. pro elektroniku nebo jiné výrobky, můžte využít našich kapacit a zkušeností

 • Lokalita: Pardubice - Rosice
Rozbory odpadní vody

Rozbory odpadní vody

Rozbor odpadní vody v akreditované laboratoři. Rozbory z lapolů, gastro provozů, tukových odlučovačů apod. BSK5, CHSK, RL, NL, C10-C40, N celkový, P celkový, pH a další

 • Lokalita: Praha 8
Rozbor odpadu

Rozbor odpadu

Rozbor odpadů v akreditované laboratoři. Tabulka 10.1 a 10.2, vodní výluh dle tabulky 2.1 Vyhlášky 294/2005 Sb. Vzniká při vaší činnosti odpad, který chcete použít k rekultivaci nebo terénním úpravám? Nejste si jisti, zda lze odpad takto využít nebo je nutné jej ukládat na skládce? Poradíme vám jak...

 • Cena: Od 1770 Kč bez DPH
 • Lokalita: Praha 8
Ochrana vodních zdrojů

Ochrana vodních zdrojů

Vyhledávání a ochrana vodních zdrojů (studny, vrty), sanace a dekontaminace, likvidace odpadů, tepelná čerpadla.

 • Lokalita: Chrudim II
Letní směs do ostřikovačů 3L

Letní směs do ostřikovačů 3L

Letní směs (vůně citronu) do ostřikovačů skel a světlometů automobilu.

 • Cena: 23 Kč
 • Lokalita: 1 Boskovice
Bioplynové stanice

Bioplynové stanice

Optimalizace a intenzifikace bioplynových stanic od vstupu až po zpracování digestátu s výrobky firmy SUBIO EKO s.r.o.

 • Lokalita: Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz
Dům a zahrada

Dům a zahrada

Výroba a prodej biologických a ekologických přípravků (bakterie a enzymy) pro čištění žump, septiků, suchých WC, domovních čistíren odpadních vod, odpadů a kanalizací, trativodů, pro čištění zahradních jezírek a akvarií. Pro urychlení kompostu a rozkladu statkových hnojů.

 • Lokalita: Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz