Firmy (nalezeno 160 firem)

AV DENT CZ s.r.o.

Adresa
nám. Svobody 2824/1, 787 01 Šumperk
E-mail
email  
Web
http://avdent.webnode.cz
Telefon
+420731501015

Provoz stomatologické laboratoře. Zhotovujeme fixní, protetické náhrady, náhrady z deflexu a fazetový můstek z kompozitního plastu. Zajišťujeme po celé České republice.

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Adresa
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
E-mail
email  
Web
http://www.bioanalytika.cz
Telefon
+420469681495

Provádíme fyzikálně-chemické, chemické a mikrobiologické zkoušky vod pitných, ke koupání, povrchových, podzemních a odpadních včetně odběrů vzorků. Odběry vzorků a zkoušení zemin, kalů, sedimentů, pevných a kapalných odpadů. Dále zkoušky půdního vzduchu, atmogeochemický průzkum, odběry a měření emis...

COMPUPLAST s.r.o.

Adresa
Třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín
E-mail
email  
Web
https://www.compuplast.cz/
Telefon
+420 577 601 218

Návrh, výroba a dodávka vytlačovacích nástrojů (hlav a kalibrů) a linek na vytlačování plastů. Pro konstrukční práce používáme 3D CAD software Solid Edge ST9 a pro simulování a optimalizaci toku taveniny ve vytlačovacích hlavách software Flow2000 společnosti COMPUPLAST International. Oficiální zasto...

GEMATEST spol. s r.o.

Adresa
Dr. Janského 954, 252 28 Černošice
E-mail
email  
Web
http://www.gematest.cz
Telefon
+420605765448

Nabízíme geotechnický a inženýrsko-geologický průzkum pro všechny druhy staveb. Geotechnické polní a laboratorní zkoušky zemin,hornin,kameniva v laboratoři akreditované ČIA. Chemické analýzy vod, zemin a speciální analýzy. Analytická laboratoř akreditovana ČIA.

Hanna Instruments Czech s.r.o.

Adresa
Mezi vodami 1903/17a, 143 00 Praha 12
E-mail
email  
Web
http://www.hanna-instruments.cz
Telefon
+420727908836

Provozujeme e-shop přímého zastoupení výrobce analytických přístrojů pro laboratoře a techniky provozní kontroly v oboru vodárenství, potravinářství, bazenářství, zemědělství, energetiky a průmyslu. Servisní zázemí v ČR. Tradiční výrobce měřících přístrojů jako pH metry, konduktometry, teploměry, fo...

INPEK spol. s r.o.

Adresa
V Holešovičkách 94, 182 00 Praha 8
E-mail
email  
Web
http://www.inpek.cz/
Telefon
+420266009393

Provozujeme zkušební, kalibrační a analytickou laboratoř. Nabízíme služby v oboru ekologie se zaměřením na kontrolu znečišťování ovzduší stacionárními zdroji. Provádíme autorizovaná měření emisí, měření pracovního prostředí a imisí, technická a garanční měření, stanovení vzorku v oboru analytické ch...

LABOX spol. s r.o.

Adresa
Brandýská 8, 250 90 Jirny
E-mail
email  
Web
http://www.labox.eu
Telefon
+420281012550

Výroba, dodávky, servis a validace laminárních boxů, mikrobiologicky bezpečnostních boxů, biologických izolátorů pro práci s biologicky aktivními a toxickými látkami. Akreditovaná zkušební laboratoř ČIA dle EN ISO/IEC 17025 pro měření a validace čistých prostor, laminárních boxů, mikrobiologicky bez...

ROFA PRAHA, s. r. o.

Adresa
Pod Hájem 201, 252 65 Tursko
E-mail
email  
Web
http://www.rofa-praha.cz
Telefon
+420606727944

Společnost ROFA Praha s.r.o. působí na českém trhu už víc jak 19 let. Firma je dceřinnou společností vídeňské firmy stejného názvu. Naše působnost je ropný průmysl. Hlavním předmětem činnosti firmy ROFA Praha s.r.o. je prodej a servis laboratorních a v menší míře i procesních analyzátorů. Vedle této...

2 THETA ASE, s.r.o.

Firma Ing. Václav Helán – 2 THETA zahájila svou činnost v roce 1990. V...

AGROPORADENSTVÍ s.r.o.

Poskytujeme poradenskou i laboratorní činnost v oblasti zemědělství, v...

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Akustika Brod, s.r.o.

Poskytujeme zpracování akustických studií, poradenství v akustice, náv...

ANALYTIKA, spol. s r.o.

Výroba a prodej kalibračních roztoků a referenčních materiálů, prodej...

ANECLAB s.r.o.

Laboratoř nabízí široký okruh analytických metod a s nimi spojených sl...

Anmat Trading, spol. s r.o.

Zajištujeme dodávky elektronových mikroskopú a difraktometrů . Dodává...

Askulat, s.r.o.

Provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, komplexních ...

AXIS - CZ Hradec Králové, s.r.o.

Jsme biochemická a hematologická laboratoř. Provádíme také odběry krve...

Ben Labor s.r.o.

Zdravotnická laboratoř poskytuje služby v rozsahu oboru patologie tj. ...

BETONCONSULT, s.r.o.

vady a poruchy staveb, diagnostika staveb a návrhy sanací, znalecké po...

Biochemická laboratoř BILA, s.r.o.

Provoz laboratoře klinické biochemie a hematologie.

BIOQUEST DIAGNOSTICS LLC., organizační složka v ČR

Provádíme akreditované testy DNA biologické příbuznosti, otcovství a n...

BioTech a.s.

Firma BioTech se zabývá prodejem a distribucí biotechnologického mater...

Božena Hrabalová

Provoz stomatologické laboratoře. Výroba fixních a snímatelných zubníc...

CEPHA s.r.o.

CEPHA s.r.o. - Centrum pro Farmakologii a Analytiku je vyzkumna organi...

ČESKÁ GEMOLOGICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.

Znalecká a expertní činnost v oboru drahých kamenů a šperků.

Česká parazitologická společnost

Provádění parazitologických výzkumů na univerzitách, v hygienické služ...

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

provozování zemědělské výroby hostinská činnost výroba tepla výroba...

CGB laboratoř, a.s.

Akreditovaná laboratoř dle normy ISO ČSN EN 15189, poskytujeme diagnos...

Chemila, spol. s r.o.

Chemická a mikrobiologická laboratoř, laboratoř lékařské genetiky a lé...

COMTES FHT a.s.

Výzkum a vývoj technologií tváření, tepelného zpracování a materiálové...

CSlab, spol. s r.o.

1. Kontrola kvality zkušebních laboratoří, které provádějí analýzy slo...

Cytologická laboratoř Trutnov s.r.o.

Screening karcinomu děložního hrdla, kompletní cytologická diagnostika...

Dana Hanischová

Provoz stomatologické laboratoře. Zhotovíme fixní i snímatelné zubní n...

David Šiška

Provádíme akreditované kalibrace v oborech hmotnost (váhy i závaží), t...

DeLab INTERIER, s.r.o.

Návrh, výroba, realizace a servis kompletního vybavení interiéru labor...

DESIN s.r.o.

Nabízíme dlouhodobou obchodní spoluprácí při zajištění služeb v oboru ...

DSC Services, s.r.o.

Mezi naše služby patří výzkumná činnost a také klinické zkoušky.

EKO - LAB Žamberk spol. s r. o.

Jsme zkušební komerční laboratoř. Provádíme chemické a mikrobiologické...

ENVIFORM a.s.

Poskytování komplexních poradenských služčb v oblasti BOZP, PO, ekolog...

ENVINET a.s.

inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující komplexní dodávky a slu...

ENVIREX spol. s r.o. Chotěboř

Působíme v oblasti hydrogeologie, ekologie, nápravy ekologických škod ...

Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o.

Nabízíme prodej a servis laboratorních přístrojů a kalibraci pipet i d...

ET EKOTERM s.r.o.

autorizovaná laboratoř pro měření emisí, měření emisí z kotelen, lakov...

EUROFINS CZ, s.r.o.

Provádíme laboratorní zkoušky živočišných i neživočišných potravin, po...

FLAVA s.r.o.

Výhradní distributor plastových zubů MAJOR SUPER LUX a materiálů firm...

Flortest, spol. s r.o.

Rozbory osiv včetně certifikace, analýzy a rozbory rostlinného materiá...

GENERI BIOTECH s.r.o.

Vývoj a výroba produktů pro molekulární biologii a in-vitro diagnostik...

GENEXONE s.r.o.

Provádíme molekulárně genetická vyšetření humánního a nehumánního geno...

HANYKO Praha s.r.o.

Obchodní společnost - výhradní zástupce firem ITW test & Measureme...

Horský s.r.o.

Akreditovaná laboratoř stavebních hmot č. 1207; Zkoušení a diagnostika...

Produkty (nalezeno 221 produktů)

Iontoměničová pryskyřice

regenerace iontoměničových pryskyřic

Hlavní činností naší společnosti je regenerace iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. K tomu využíváme technologickou linku, která byla instalována na základě smlouvy o poskytnutí Know How německou společností Wilhelm Werner, GmbH.

Laboratorní reagencie

Laboratorní reagencie

Reagencie jsou obecně chemické látky a činidla, které se používají v laboratořích pro spouštění chemických reakcí, izolaci RNA a molekulární biologii již od dávných dob. Při našich laboratorních analýzách používáme nejrůznější roztoky, které vybíráme podle požadované aplikace. Známe přesně jejich...

Logo

Zubní laboratoř

Zubní laboratoř AV DENT CZ s.r.o. byla založena v roce 1992 se sídlem v Šumperku, v prosinci 2006 se rozšířila o zubní laboratoř v Hanušovicích. Spolupracujeme se zubními ordinacemi, pro které zhotovujeme protetické náhrady. Jsme moderní zubní laboratoř s týmem profesionálů. Naší prioritou je ...

 • Lokalita: Šumperk
Měřič

Kontroler pro bazény a SPA s HI1036-1802 kombinovanou elektrodou

pH/ORP/T kontroler pro bazény a SPA s HI1036-1802 kombinovanou elektrodou s vestavěným dávkovacím systémem. Automatické logování dat a možnost stažení údajů přes USB do PC. Možnost ochrany heslem.

 • Cena: 31 112 Kč s DPH
 • Lokalita: Praha 12
Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod , průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

 • Lokalita: Černošice
Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

 • Lokalita: Černošice
Validace a měření čistých prostor, čistoty

Validace a měření čistých prostor, čistoty

Naše akreditovaná zkušební laboratoř provádí kvalifikační měření a validace čistých prostor, laboratoří, operačních sálů a ostatních prostor s řízenou čistotou vzduchu, dále pak laminárních boxů, digestoří, sterlizátorů, termostatů, inkubátorů, lednic, vzduchotechnických systémů, izolátorů a dalších...

 • Lokalita: Jirny
čistý prostor

Čisté prostory, laboratoře, výrobní prostory s vysokými požadavky na čistotu vzduchu

Zajišťujeme komplexní dodávku na klíč, tedy kompletní zajištění všech činností souvisejících s danou investicí, tj. od konkretizace zadání přes zpracování studie a prováděcího projektu, získání příslušných povolení, vlastní realizaci, uvedení zařízení do zkušebního provozu až po kvalifikaci a případ...

 • Lokalita: Jirny
logo

Služby pro čisté prostory (laminární boxy, komponenty pro čisté prostory)

Výroba, dodávky servis a validace laminárních boxů, mikrobiologicky bezpečnostních boxů, biologických izolátorů pro práci s biologicky aktivními a toxickými látkami. - Akreditovaná zkušební laboratoř ČIA dle EN ISO/IEC 17025 pro měření a validace čistých prostor, laminárních boxů, mikrobiologicky be...

 • Lokalita: Jirny
Opravy elektrických zařízení

Opravy elektrických zařízení

Zabýváme se výrobou a opravou elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí, automatizací technologických procesů, vývojem zákaznických řídících systémů, poskytováním poradenství v oblasti hardware a software.

 • Lokalita: Droužkovice
Prodáme 6 ks ocelových svařovaných I profilů 800 x 450 mm, délka 10 m

Prodáme 6 ks ocelových svařovaných I profilů 800 x 450 mm, délka 10 m

Profily jsou z původní železniční mostní konstrukce a lze je opět použít např. pro stavbu provizorních lávek a mostků, či jiných pomocných konstrukcí

 • Cena: cena dohodou
 • Lokalita: Kladno
Řezání hornin, kamene, dlažby

Řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

 • Lokalita: Černošice
přístroje

Laboratorní a procesní analyzátory

Hlavním předmětem činnosti firmy ROFA Praha s.r.o. je prodej a servis laboratorních a v menší míře i procesních analyzátorů. Vedle této hlavní činnosti jsou dalšími předměty působení, kalibrace a seřizování dodávaných přístrojů, dodávání a implementace LIMS, technická podpora – vypracovávání metod s...

 • Lokalita: Tursko
Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra , včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

 • Lokalita: Černošice
Logo

Polní geotechnické zkoušky

Kontroly míry hutnění zemin a únosnosti základových půd. Pro provádění polních geotechnických zkoušek, kontrol hutnění a odběrů vzorků in situ jsme vybaveni dvěma terénními vozidly a jsme proto schopni pohybovat se po stavbách a dostat se i do málo přístupného terénu. Provádíme kontroly míry zhutn...

 • Lokalita: Černošice
Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci stave, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní p...

 • Lokalita: Černošice
Kalibrace počítačů částic

Kalibrace počítačů částic

Zajišťujeme primární i sekundární kalibraci počítačů částic. Dále poskytujeme kalibraci aerosolových nefelometrů.

 • Lokalita: Jirny
LAMINÁRNÍ BOX S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU

Laminární boxy

Společnost vyrábí, dodává a zajišťuje servis na laminární boxy jak pro aplikace vyžadující vysokou definovanou čistotu a laminární proudění vzduchu v pracovní oblast, tak i mikrobiologicky bezpečnostní boxy (biohazard) pro práci s biologicky aktivními a toxickými látkami.

 • Lokalita: Jirny
Tribotechnický servis

Tribotechnický servis

Rozbory vzorků oleje: ( motorové, převodové, hydraulické, kompresorové, turbínové a trafo oleje ). Rozbory paliv: ( nafta, benzín ). Kontrola stavů opotřebení zařízení, poradenská činnost, návrhy technických opatření. Provádění filtrace olejových náplní. Servisní služby výměn olejových náplní. Labor...

 • Lokalita: Petrvald
Ergonomie pracovních operací

Ergonomie pracovních operací

Optimalizace ergonomie výrobních či pracovních procesů.

 • Lokalita: Liberec I-Staré Město
Příprava vzorků k chemickým analýzám, mletí a drcení vzorků

Příprava vzorků k chemickým analýzám, mletí a drcení vzorků

V přípravně vzorků je možno rozdrtit, umlít a zhomogenizovat vzorky od velikosti zrna 250 mm do velikosti 0.063 mm a připravovat analytické vzorky k provádění chemických analýz.

 • Lokalita: Černošice
Laboratoř analytické chemie

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů.

 • Lokalita: Černošice