Firmy (nalezeno 163 firem)

AV DENT CZ s.r.o.

Adresa
nám. Svobody 2824/1, 787 01 Šumperk
E-mail
email  
Web
http://avdent.webnode.cz
Telefon
+420731501015

Provoz stomatologické laboratoře. Zhotovujeme fixní, protetické náhrady, náhrady z deflexu a fazetový můstek z kompozitního plastu. Zajišťujeme po celé České republice.

BIOANALYTIKA CZ, s.r.o.

Adresa
Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
E-mail
email  
Web
http://www.bioanalytika.cz
Telefon
+420469681495

Provádíme fyzikálně-chemické, chemické a mikrobiologické zkoušky vod pitných, ke koupání, povrchových, podzemních a odpadních včetně odběrů vzorků. Odběry vzorků a zkoušení zemin, kalů, sedimentů, pevných a kapalných odpadů. Dále zkoušky půdního vzduchu, atmogeochemický průzkum, odběry a měření emis...

COMPUPLAST s.r.o.

Adresa
Třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín
E-mail
email  
Web
https://www.compuplast.cz/
Telefon
+420 577 601 218

Návrh, výroba a dodávka vytlačovacích nástrojů (hlav a kalibrů) a linek na vytlačování plastů. Pro konstrukční práce používáme 3D CAD software Solid Edge ST9 a pro simulování a optimalizaci toku taveniny ve vytlačovacích hlavách software Flow2000 společnosti COMPUPLAST International. Oficiální zasto...

ENVIREX spol. s r.o. Chotěboř

Adresa
Průmyslová 1756, 583 01 Chotěboř
E-mail
email  
Web
http://www.envirex-chotebor.cz/
Telefon
+420569623175

Působíme v oblasti hydrogeologie, ekologie, nápravy ekologických škod (sanace), nakládání s odpady, úpravy vod, ekologického či průmyslového monitoringu. Pro drobné podnikatele působíme v oblastech kolaudace a následného sledování kvality vody pro restaurace, penziony, koupaliště, bazény a další pro...

GEMATEST spol. s r.o.

Adresa
Dr. Janského 954, 252 28 Černošice
E-mail
email  
Web
http://www.gematest.cz
Telefon
+420605765448

Provádíme geotechnický a inženýrskogeologický průzkum. Dále geotechnický dozor na stavbách, penetrační sondování, zatěžovací zkoušky, kontroly hutnění, zkoušky zemin, hornin, stavebních materiálů a chemické analýzy v akreditovaných laboratořích.

Hanna Instruments Czech s.r.o.

Adresa
Mezi vodami 1903/17a, 143 00 Praha 12
E-mail
email  
Web
http://www.hanna-instruments.cz
Telefon
+420727908836

Provozujeme e-shop přímého zastoupení výrobce analytických přístrojů pro laboratoře a techniky provozní kontroly v oboru vodárenství, potravinářství, bazenářství, zemědělství, energetiky a průmyslu. Máme servisní zázemí v ČR. Tradiční výrobce měřících přístrojů jako pH metry, konduktometry, teploměr...

Ing. Miloš Machút

Adresa
Běleč nad Orlicí 94, 503 46 Běleč nad Orlicí
E-mail
email  
Telefon
+420602152799

Provozujeme vodovody a kanalizace, zajišťujeme úpravy pitné vody a akreditované odběry vzorků vody. Čističky odpadních vod.

INPEK spol. s r.o.

Adresa
V Holešovičkách 94, 182 00 Praha 8
E-mail
email  
Web
http://www.inpek.cz/
Telefon
+420266009393

Provozujeme zkušební, kalibrační a analytickou laboratoř. Nabízíme služby v oboru ekologie se zaměřením na kontrolu znečišťování ovzduší stacionárními zdroji. Provádíme autorizovaná měření emisí, měření pracovního prostředí a imisí, technická a garanční měření, stanovení vzorku v oboru analytické ch...

RESTA, spol. s r. o.

Adresa
Brodek u Konice 5, 798 46 Brodek u Konice
E-mail
email  
Web
http://www.iresta.cz
Telefon
+420582391265, +420605299453

Provádění regenerace směsných loží iontoměničových pryskyřic, výroba zařízení na úpravu vody. Provoz demineralizační a reverzně-osmotické stanice.

W.P.E.a.s.

Adresa
Podnikatelská 565, 190 11 Praha-Běchovice
E-mail
email  
Web
www.wpe.cz
Telefon
+420603501602

Firma se zabývá čištěním odpadních vod a i její úpravou.

2 THETA ASE, s.r.o.

2 THETA ASE, s.r.o. prodává laboratorní přístroje (ITP/CZE, coulometri...

AGROPORADENSTVÍ s.r.o.

Poskytujeme poradenskou i laboratorní činnost v oblasti zemědělství, v...

Agrovýzkum Rapotín s.r.o.

Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd

Akustika Brod, s.r.o.

Poskytujeme zpracování akustických studií, poradenství v akustice, náv...

ANALYTIKA, spol. s r.o.

Výroba a prodej kalibračních roztoků a referenčních materiálů, prodej...

ANECLAB s.r.o.

Laboratoř nabízí široký okruh analytických metod a s nimi spojených sl...

Anmat Trading, spol. s r.o.

Zajištujeme dodávky elektronových mikroskopú a difraktometrů . Dodává...

Askulat, s.r.o.

Provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu, komplexních ...

AXIS - CZ Hradec Králové, s.r.o.

Jsme biochemická a hematologická laboratoř. Provádíme také odběry krve...

Ben Labor s.r.o.

Zdravotnická laboratoř poskytuje služby v rozsahu oboru patologie tj. ...

BETONCONSULT, s.r.o.

vady a poruchy staveb, diagnostika staveb a návrhy sanací, znalecké po...

Biochemická laboratoř BILA, s.r.o.

Provoz laboratoře klinické biochemie a hematologie.

BIOQUEST DIAGNOSTICS LLC., organizační složka v ČR

Provádíme akreditované testy DNA biologické příbuznosti, otcovství a n...

BioTech a.s.

Firma BioTech se zabývá prodejem a distribucí biotechnologického mater...

Božena Hrabalová

Provoz stomatologické laboratoře. Výroba fixních a snímatelných zubníc...

CEPHA s.r.o.

CEPHA s.r.o. - Centrum pro Farmakologii a Analytiku je vyzkumna organi...

ČESKÁ GEMOLOGICKÁ LABORATOŘ, s.r.o.

Znalecká a expertní činnost v oboru drahých kamenů a šperků.

Česká parazitologická společnost

Provádění parazitologických výzkumů na univerzitách, v hygienické služ...

Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

provozování zemědělské výroby hostinská činnost výroba tepla výroba...

CGB laboratoř, a.s.

Akreditovaná laboratoř dle normy ISO ČSN EN 15189, poskytujeme diagnos...

Chemila, spol. s r.o.

Chemická a mikrobiologická laboratoř, laboratoř lékařské genetiky a lé...

COMTES FHT a.s.

Výzkum a vývoj technologií tváření, tepelného zpracování a materiálové...

CSlab, spol. s r.o.

1. Kontrola kvality zkušebních laboratoří, které provádějí analýzy slo...

Cytologická laboratoř Trutnov s.r.o.

Screening karcinomu děložního hrdla, kompletní cytologická diagnostika...

Dana Hanischová

Provoz stomatologické laboratoře. Zhotovíme fixní i snímatelné zubní n...

David Šiška

Provádíme akreditované kalibrace v oborech hmotnost (váhy i závaží), t...

DeLab INTERIER, s.r.o.

Návrh, výroba, realizace a servis kompletního vybavení interiéru labor...

DESIN s.r.o.

Nabízíme dlouhodobou obchodní spoluprácí při zajištění služeb v oboru ...

EKO - LAB Žamberk spol. s r. o.

Jsme zkušební komerční laboratoř. Provádíme chemické a mikrobiologické...

ENVIFORM a.s.

Poskytování komplexních poradenských služčb v oblasti BOZP, PO, ekolog...

ENVINET a.s.

inženýrsko-dodavatelská společnost zajišťující komplexní dodávky a slu...

Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o.

Nabízíme prodej a servis laboratorních přístrojů a kalibraci pipet i d...

ET EKOTERM s.r.o.

autorizovaná laboratoř pro měření emisí, měření emisí z kotelen, lakov...

EUROFINS CZ, s.r.o.

Provádíme laboratorní zkoušky živočišných i neživočišných potravin, po...

FLAVA s.r.o.

Výhradní distributor plastových zubů MAJOR SUPER LUX a materiálů firm...

Flortest, spol. s r.o.

Rozbory osiv včetně certifikace, analýzy a rozbory rostlinného materiá...

GENERI BIOTECH s.r.o.

Vývoj a výroba produktů pro molekulární biologii a in-vitro diagnostik...

GENEXONE s.r.o.

Provádíme molekulárně genetická vyšetření humánního a nehumánního geno...

HANYKO Praha s.r.o.

Obchodní společnost - výhradní zástupce firem ITW test & Measureme...

Horský s.r.o.

Akreditovaná laboratoř stavebních hmot č. 1207; Zkoušení a diagnostika...

Produkty (nalezeno 232 produktů)

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Reverzní-osmóza

Reverzně - osmotická stanice

Vyrábíme reverzně-osmotické stanice o výkonu 10 - 500 lutrů/hod. Úpravna je postavena vždy na základě znalostí rozboru vody, požadovaného výkonu a jiných požadavků konkrétního zákazníka.

Demineralizační patrony

Demineralizace pitné vody

Nabízíme regeneraci směsných loži iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. Dále reverzně osmotické stanice, demineralizační stanice a vše, vše co souvisí s výrobou demineralizované vody.

Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní ...

Iontoměničová pryskyřice

regenerace iontoměničových pryskyřic

Hlavní činností naší společnosti je regenerace iontoměničových pryskyřic určených k demineralizaci pitné vody. K tomu využíváme technologickou linku, která byla instalována na základě smlouvy o poskytnutí Know How německou společností Wilhelm Werner, GmbH.

Laboratorní reagencie

Laboratorní reagencie

Reagencie jsou obecně chemické látky a činidla, které se používají v laboratořích pro spouštění chemických reakcí, izolaci RNA a molekulární biologii již od dávných dob. Při našich laboratorních analýzách používáme nejrůznější roztoky, které vybíráme podle požadované aplikace. Známe přesně jejich...

Měření pH - Hanna Instruments Czech s.r.o.

Měření pH - Hanna Instruments Czech s.r.o.

Nabízíme profesionální pH metry v eshopu amerického výrobce Hanna Instruments.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 12
Laboratorní přístroje - Hanna Instruments Czech s.r.o.

Laboratorní přístroje - Hanna Instruments Czech s.r.o.

Provozujeme internetový obchod s laboratorními přístroji.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 12
Regenerace iontoměničových pryskyřic

Regenerace iontoměničových pryskyřic

Provádíme regeneraci směsných loží iontoměničových pryskyřic.

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Brodek u Konice
Zkoušky strojů

Zkoušky strojů

Nabízíme zkoušky strojů nebo jejich částí.

 • Cena: dle rozsahu
 • Lokalita: Kladno
Logo

Zubní laboratoř

Zubní laboratoř AV DENT CZ s.r.o. byla založena v roce 1992 se sídlem v Šumperku, v prosinci 2006 se rozšířila o zubní laboratoř v Hanušovicích. Spolupracujeme se zubními ordinacemi, pro které zhotovujeme protetické náhrady. Jsme moderní zubní laboratoř s týmem profesionálů. Naší prioritou je ...

 • Lokalita: Šumperk
Měřič

Kontroler pro bazény a SPA s HI1036-1802 kombinovanou elektrodou

pH/ORP/T kontroler pro bazény a SPA s HI1036-1802 kombinovanou elektrodou s vestavěným dávkovacím systémem. Automatické logování dat a možnost stažení údajů přes USB do PC. Možnost ochrany heslem.

 • Cena: 31 112 Kč s DPH
 • Lokalita: Praha 12
Inkubátor

Prodej laboratorní techniky

Zabýváme se prodejem laboratorní techniky. Nabízíme nejlevnější laboratorní a gastro techniku se servisem do 48 hodin. Garance nejnižší ceny - 2 roky záruka na výrobky POL-EKO.

 • Lokalita: Vendryně
Kalibrace počítačů částic

Kalibrace počítačů částic

Zajišťujeme primární i sekundární kalibraci počítačů částic. Dále poskytujeme kalibraci aerosolových nefelometrů.

 • Lokalita: Jirny
LAMINÁRNÍ BOX S VERTIKÁLNÍM PROUDĚNÍM VZDUCHU

Laminární boxy

Společnost vyrábí, dodává a zajišťuje servis na laminární boxy jak pro aplikace vyžadující vysokou definovanou čistotu a laminární proudění vzduchu v pracovní oblast, tak i mikrobiologicky bezpečnostní boxy (biohazard) pro práci s biologicky aktivními a toxickými látkami.

 • Lokalita: Jirny
Tribotechnický servis

Tribotechnický servis

Rozbory vzorků oleje: ( motorové, převodové, hydraulické, kompresorové, turbínové a trafo oleje ). Rozbory paliv: ( nafta, benzín ). Kontrola stavů opotřebení zařízení, poradenská činnost, návrhy technických opatření. Provádění filtrace olejových náplní. Servisní služby výměn olejových náplní. Labor...

 • Lokalita: Petrvald
Fotometry, fotometrické reagence, checkery

Fotometry, fotometrické reagence, checkery

Provozujeme internetový obchod s přístroji kvalitní americké značky Hanna Instruments Czech s.r.o.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Praha 12
Demineralizační stanice a filtrační systémy

Demineralizační stanice a filtrační systémy

Zajišťujeme demineralizační stanice a filtrační systémy.

 • Cena: dle zakázky
 • Lokalita: Brodek u Konice
Zkoušky lodí

Zkoušky lodí

Nabízíme zkoušky lodí nebo jejich částí.

 • Cena: dle rozsahu
 • Lokalita: Kladno
Zkoušky kolejových vozidel

Zkoušky kolejových vozidel

Provádíme různé druhy zkoušek u kolejových vozidel.

 • Cena: dle rozsahu prací
 • Lokalita: Kladno
přístroje

Laboratorní a procesní analyzátory

Hlavním předmětem činnosti firmy ROFA Praha s.r.o. je prodej a servis laboratorních a v menší míře i procesních analyzátorů. Vedle této hlavní činnosti jsou dalšími předměty působení, kalibrace a seřizování dodávaných přístrojů, dodávání a implementace LIMS, technická podpora – vypracovávání metod s...

 • Lokalita: Tursko
Logo

Polní geotechnické zkoušky

Kontroly míry hutnění zemin a únosnosti základových půd. Pro provádění polních geotechnických zkoušek, kontrol hutnění a odběrů vzorků in situ jsme vybaveni dvěma terénními vozidly a jsme proto schopni pohybovat se po stavbách a dostat se i do málo přístupného terénu. Provádíme kontroly míry zhutn...

 • Lokalita: Černošice
Validace a měření čistých prostor, čistoty

Validace a měření čistých prostor, čistoty

Naše akreditovaná zkušební laboratoř provádí kvalifikační měření a validace čistých prostor, laboratoří, operačních sálů a ostatních prostor s řízenou čistotou vzduchu, dále pak laminárních boxů, digestoří, sterlizátorů, termostatů, inkubátorů, lednic, vzduchotechnických systémů, izolátorů a dalších...

 • Lokalita: Jirny
čistý prostor

Čisté prostory, laboratoře, výrobní prostory s vysokými požadavky na čistotu vzduchu

Zajišťujeme komplexní dodávku na klíč, tedy kompletní zajištění všech činností souvisejících s danou investicí, tj. od konkretizace zadání přes zpracování studie a prováděcího projektu, získání příslušných povolení, vlastní realizaci, uvedení zařízení do zkušebního provozu až po kvalifikaci a případ...

 • Lokalita: Jirny
logo

Služby pro čisté prostory (laminární boxy, komponenty pro čisté prostory)

Výroba, dodávky servis a validace laminárních boxů, mikrobiologicky bezpečnostních boxů, biologických izolátorů pro práci s biologicky aktivními a toxickými látkami. - Akreditovaná zkušební laboratoř ČIA dle EN ISO/IEC 17025 pro měření a validace čistých prostor, laminárních boxů, mikrobiologicky be...

 • Lokalita: Jirny