Firmy (nalezeno 122 firem)

AQ-Service, s.r.o.

Adresa
Malešovice 105, 664 65 Malešovice
E-mail
email  
Web
http://www.aq-service.cz
Telefon
+420728887961 +420546211616

Provádíme biologická a naturová hodnocení vlivů záměrů dle ust. §§ 45i a 67 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, včetně přírodovědných průzkumů dotčených lokalit. Provozujeme znaleckou činnost v oboru vodní hospodářství, odvětví rybářství a rybníkářství, se specializací pro hydrobiolo...

Detekta s.r.o.

Adresa
Franzova 969, 614 00 Brno-Maloměřice a Obřany
E-mail
email  
Web
http://www.detekta.cz
Telefon
+420545214210, +420603468256

Laboratoř vznikla v roce 1994 na pozadí nové společenské poptávky - rychlé ekologizace českého průmyslu a již od počátku byla specializována na problematiku ochrany ovzduší. Od počátku se rozsah prací nabízených naší laboratoří, zahrnující autorizovaná měření emisí na všech zdrojích znečišťování ovz...

Ing. Jaromír Pokoj

Adresa
Rumberk 59, 679 61 Deštná
E-mail
email  
Telefon
+420723637450

Nabízíme posuzování vlivů na životní prostředí - zpracování oznámení, dokumentace, posudků, specializovaných studií (autorizace MŽP) . Ekologické audity - pomoc při dodržování předpisů v oblasti životního prostředí. Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky - zpracování bezp. ...

Luděk Zeman

Adresa
Sopotnice 281, 561 15 Sopotnice
E-mail
email  
Web
http://www.ludekzeman.cz
Telefon
+420603894223

Společnost Poradenská služba BOZP a PO Luděk Zeman je již více jak 15 let úspěšnou a prosperující firmou zaměstnávající odborníky (osoby odborně způsobilé dle právních předpisů) ve všech činnostech v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, kontrol a prodeje hasících přístroj...

ABESS, s.r.o.

ABESS, s.r.o. je společnost s dlouholetými zkušenostmi a tradicí. Posk...

AGE s.r.o.

inženýrská geologie, hydrogeologie, geotechnické průzkumy, aplikovaný ...

Animal rescue - Vladimír Kössl

Odchytová služba a útulek - poskytování vybraných veterinárních asanač...

Barbora Chmelařová

Zabýváme se organizováním školící činnosti v oblasti energetiky a živo...

Biota

Druhová ochrana vybraných skupin živočichů včetně podpory cenných a oh...

BT projekt, s.r.o.

BT projekt s.r.o. je specializovanou firmou, která poskytuje projekční...

Česká lesnická společnost

Podporujeme ochranu přírodního prostředí, péči o lesní bohatství a při...

Česká společnost pro výživu a vegetariánství

Základní údaje o ČSVV ČSVV byla ustavena 2. dubna 1999 v Praze. Sídl...

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, Z. S., ÚZEMNÍ SVAZ MĚSTA PRAHY

Spolek zabývající se výkonem rybářského práva ve smyslu zákona o rybář...

Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris

Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme s...

Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Středisko Chaloupky je zaměřeno na ekologické výchovné a vzdělávací pr...

ChemEko podniková ekologie, spol. s r.o.

Kvalifikovaně zastupujeme klienty v jakémkoli řízení ve věcech práva ž...

Čmelák - Společnost přátel přírody

Čmelák - Společnost přátel přírody je nezisková ekologická organizace...

CONBIOS s.r.o.

Nabízíme poradenské a konzultační služby v oblasti životního prostředí...

Dana Lindová

Nabídka školení a poradenství v oboru bezpečnosti práce a požární ochr...

Deratizace, Dezifekce, Dezinsekce Ella

Specializujeme se na deratizaci, dezinfekci a dezinsekci. Provádíme vy...

Derbianus Conservation, z.s.

Sdružení vědců, pedagogů, studentů i nadšenců s cílem přispět k poznán...

DIFFERENT LIFE

Informační aktivity o právech zvířat, lidských právech, životním prost...

Dům dětí a mládeže Sova Cheb, Goethova 26, příspěvková organizace

Příspěvková organizace pracující ve volném čase dětí a mládeže

Ecological Consulting a.s.

Nezávislá poradenská a expertní firma působící v oblasti ochrany a tvo...

EKO - INFO ekologické poradenství, s.r.o.

Společnost nabízí konzultační a poradenské služby v oblasti praktické ...

EKODENDRA s.r.o.

Zahradní a krajinná tvorba Rekultivace Zpracování...

EKOPOR Kladno, spol. s r. o.

Měření emisí, ekologické poradenství, autorizovaná osoba ve ...

Ekopure, s.r.o.

Exportní výrobní a obchodní společnost s ručením omezeným.

EKOTERMEX, a.s.

Spalovna nebezpečného a průmyslového odpadu. Zařízení je určeno ke sbě...

ENVI GROUP s.r.o.

Poradenské služby a vydavatelská činnost v oblasti průmyslové a podnik...

ENVIREX HOLDING, a.s.

Nabízíme poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, odpadového...

EQUICHANNEL.cz

Největší a nejstarší zpravodajský server, zaměřený čistě na chov koní ...

ET EKOTERM s.r.o.

autorizovaná laboratoř pro měření emisí, měření emisí z kotelen, lakov...

EVECO, s.r.o.

Nabízíme komplexní služby v ochraně ovzduší ZAŘÍZENÍ NA OCHRANU OVZDU...

FACHR s.r.o.

Nabízíme svým stávajícím i potencionálním zákazníkům komplexní služby ...

Fairwood, z.s.

Naší hlavní činností je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěš...

FYTOFARM CZ s.r.o.

Výroba feromonových odparníků řady ECOLURE , feromonových lapačů ECOT...

GEOBE s.r.o.

Vrtné práce, studny, vrty, geologický průzkum, hydrogeologický průzkum...

Helena Ondriášová

Nabídka vzdělávacích kurzů v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při ...

Hraniční meandry Odry, o.s.

Podpora a prosazování přírodních památek. Průvodcovská činnost po nauč...

Hrotyprotiholubum.cz

Internetový prodej nerezových hrotů proti holubům, silikonových lepide...

Ing. Bohumil Bradna - Planta naturalis

Pěstování osiv pro zakládání květnatých luk, produkce sušených léčivýc...

Ing. Iveta Vilímková

ekologické poradenství, právní pomoc v oblasti životního prostředí, da...

Ing. Karel Kořínek - ACHEA

Poradenství v oblasti ochrany ovzduší Zpracování posudků dle zákona 2...

Ing. Veronika Barnetová

Poradenská a konzultační činnost v oblasti podnikové ekologie, zpracov...

Ing. Vladimír Čeřovský

NABÍZÍME: * Autorizovaná biologická hodnocení dle §67 zákona č. 114/1...

Ivan Černý - PEAL

Ekologická laboratoř zaměřená na: - rozbory vod - měření emisí a imi...

Jaroslav Pleva

Hlavní naší činností je výroba plastových sběračů psích exkrementů, na...

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

Výzkumný ústav rybářský byl založen v roce 1921 v Praze, v roce 1953 p...

JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

O zoo: Zoologickou zahradu najdete v blízkosti města Hluboká nad Vlta...

Produkty (nalezeno 108 produktů)

Logo

Revize a údržba požárních zařízení

Poskytujeme zajištění revizních techniků pro revize nebo školení obsluh vyhrazených technických zařízení (elektro, plyn, zdvihací zařízení, tlakové nádoby)

Bezpečnost práce

Požární ochrana

Zajišťujeme: kontroly pracovišť a dalších prostorů tak, jak vyžadují právní předpisy (časově dle zařazení do provozovaných činností, případně i častěji), zpracování a vedení dokumentace (požární řád, poplachové směrnice, tématické plány školení nebo odborné přípravy apod.), školení zaměstnanců (zamě...

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Zajišťujeme - kontroly pracovišť tak, jak vyžadují právní předpisy, zpracování dokumentace (rizika, OOPP, osnovy školení atd.), školení zaměstnanců (zaměstnanci, vedoucí pracovníci), školení obsluh vysokozdvižných motorových vozíků. - šetření, zpracování a odeslání záznamu pracovního úrazu na OI...

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
BOZP

BOZP a PO Luděk Zeman

Společnost Poradenská služba BOZP a PO Luděk Zeman je již více jak 15 let úspěšnou a prosperující firmou zaměstnávající odborníky (osoby odborně způsobilé dle právních předpisů) ve všech činnostech v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, kontrol a prodeje hasících přístroj...

BOZP

Koordinátor BOZP na stavbách dle zákona č. 309/2006 Sb.

Zajistíme: - zpracování plánu BOZP, zpracování a vedení dokumentace stavby, kontroly včetně zápisu z nich dle požadavku investora, další činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb.

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Ekologie, EIA, chemické látky, bezpečnost práce

Jako autorizovaná osoba v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí nabízím následující činnosti: * Ekologie: - Poradenství při plnění povinností v oblasti životního prostředí (odpady, voda, ovzduší, chem. látky) - Ekologické audity - Vypracování havarijních plánů pro vody - Vypracování provozní...

 • Cena: na základě posouzení konkrétní zakázky
 • Lokalita: Deštná
 • Telefon: +420723637450
Měření znečištění ovzduší

Měření znečištění ovzduší

Provádíme měření znečištění ovzduší.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Brno-Maloměřice a Obřany
Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky

Poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky

Činnost v oblasti poradenství, jak nakládat s chemikáliemi.

 • Cena: dle nabídek
 • Lokalita: Deštná
Posuzování vlivů na životní prostředí

Posuzování vlivů na životní prostředí

Zjišťování vlivů na životní prostředí

 • Cena: dle nabídky
 • Lokalita: Deštná
Jádrové vrtání betonu a prostupů ve zdivu

Jádrové vrtání betonu a prostupů ve zdivu

Provádíme jádrové vrtání betonu, jádrové vrtání železobetonu a jádrové vrtání prostupů ve zdivu pro dodatečné vytváření prostupů pro rozvody, otvory pro kotvení, vývrty pro zkoušky pevnosti a pod..

 • Lokalita: Brankovice
Vrtné a technické práce

Vrtné a technické práce

Provádíme vrtné a technické práce v oboru hydrogeologie, sanační geologie a inženýrské geologie.

 • Lokalita: Brankovice
Ochrana a využití vod

Ochrana a využití vod

Spolupráce na opatřeních vedoucích ke snížení znečištění a množství odpadních vod.

 • Lokalita: Tachov
Chemické látky a přípravky

Chemické látky a přípravky

Zajišťování činností podle nařízení REACH, zákona o chemických látkách a přípravcích, zákona o veřejném zdraví, zákona o prevenci závažných havárií.

 • Lokalita: Tachov
Ekoaudit

Ekoaudit

Posouzení firmy z hlediska úrovně plnění povinností v ochraně životního prostředí.

 • Lokalita: Tachov
DD 470 Bio čistič veřejných ploch

DD 470 Bio čistič veřejných ploch

Inovativní produkt vytvořený z biologických komponentů kombinovaných s rostlinnými výtažky a čistícími složkami.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 456 Enzymatické multičistidlo

DD 456 Enzymatické multičistidlo

Výrobek, který kombinuje biologické enzymatické vlastnosti (odbourávání organického materiálu).

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 445-T Desinfekční ubrousky

DD 445-T Desinfekční ubrousky

Ubrousky napuštěné silným desinfekčním prostředkem, jehož složení kombinuje aktivní složky širokého spektra.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 427 Mycí gel s mikrogranulemi

DD 427 Mycí gel s mikrogranulemi

Neutrální gel s nízkou viskozitou na čištění rukou. Vyrobený společně s vysoce odmašťovacími složkami a prostředky.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 477 Hydro-alkoholický antibakteriální gel

DD 477 Hydro-alkoholický antibakteriální gel

Hydro-alkoholický přípravek pro osobní hygienu. Preventivní prostředek k desinfekci rukou bez použití vody.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 413 Biodetergent ropných látek

DD 413 Biodetergent ropných látek

Biologická tekutá sloučenina, která kombinuje speciálně vybrané mikroorganismy.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
Odborné posudky a rozptylové studie

Odborné posudky a rozptylové studie

Provádíme odborné posudky a rozptylové studie.

 • Cena: dle aktuálního ceníku
 • Lokalita: Brno-Maloměřice a Obřany
Ekologické audity

Ekologické audity

Podpora při dodržování předpisů v oblasti životního prostředí

 • Cena: dle nabídky
 • Lokalita: Deštná
 BOZP a PO Luděk Zeman

BOZP a PO Luděk Zeman

Poradenská služba BOZP a PO ve všech činnostech v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí, kontrol a prodeje hasících přístrojů, hydrantů, požárně a bezpečnostního značení, případně dalších věcných prostředků požární ochrany.

 • Lokalita: Sopotnice
Hydrodynamické zkoušky

Hydrodynamické zkoušky

Nálevové zkoušky pro vsak srážkových vod do horninového prostředí provádíme a vyhodnocujeme na základě požadavku ČSN 75 9010.

 • Lokalita: Brankovice
Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

 • Lokalita: Tachov
Nakládaní s odpady

Nakládaní s odpady

Vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Vybavení a označení shromaždiště či skladu odpadů. Kategorizace odpadů dle Katalogu odpadů.

 • Lokalita: Tachov
Obecná ekologie

Obecná ekologie

Odborné poradenství a smluvní dozor ve firmě se zjištěním skutečného stavu a vypracováním návrhů na opatření v oboru ochrany životního prostředí.

 • Lokalita: Tachov
DD 474 Strojový Eco saponát

DD 474 Strojový Eco saponát

Okamžitě účinný detergent s organickými přísadami navržený speciálně.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 463 Osvěžovač vzduchu

DD 463 Osvěžovač vzduchu

Biologický výrobek složený ze speciálních aktivních enzymů, organických dezodoračních činitelů a tropických.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 454 Nevodivé elektročistidlo

DD 454 Nevodivé elektročistidlo

Nevodivý vzlínavý čistič, který nezanechává zbytky, výborně čistí oleje a tukové usazeniny na dílech.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 427 Mycí gel s mikrogranulemi

DD 427 Mycí gel s mikrogranulemi

Neutrální gel s nízkou viskozitou na čištění rukou. Vyrobený společně s vysoce odmašťovacími složkami a prostředky.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 409 Odmašťovadlo multifunkční

DD 409 Odmašťovadlo multifunkční

Silné odmašťovadlo na bázi vybraných rozpouštědel, klasifikováno jako nehořlavé.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany
DD 440 Insekticidní detergent

DD 440 Insekticidní detergent

Insekticidní detergent, složený z velmi silných rozpouštědel a enzymů.

 • Lokalita: Plzeň 3, Skvrňany